Select Page

Ventilacija – Ispitivanje

Ispitivanje i balansiranje protoka zraka bilo po ventilacijskim granama ili po disitributerima je naš osnovni posao s kojim je firma i započela sa radom te smo od Ožujka 2017. godine akreditirani od strane HAA sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za mjerenje brzina strujanja zraka, protoka zraka, temperature, vlage i tlaka čime cijeli GVIK/HVAC sustav u potpunosti možemo ispitati akreditiranim metodama. Osnovu posla čini stručnost i znanje mjeritelja, te kvaliteta korištene mjerne opreme koja mora biti redovito umjeravana u HRN EN ISO/IEC 17025 akreditiranim umjernim laboratorijima te je dužnost mjeritelja upoznati korisnika sa mjernom opremom koja će se koristiti pri ugovorenim radnja te sa svim potvrdama umjeravanja te iste mjerne opreme.

Ispitivanje i balansiranje se može bazirati na jednostavnim GVIK/HVAC sustavima ili na složenim GVIK/HVAC sustavima na kojima je nužno imati podešenu i stabilnu bilancu dobave i odsisa zraka:

 • sanitarni čvorovi
  • uglavnom se zasnivaju na jednobrzinskim sustavima ili sustavima sa naponskom regulacijom, kanalnim ventilatorima te kao distributerima ZOV/ZOT ventilima nazivne veličine od 100 do 200 mm. Cilj balansiranja je ostvariti protoke zraka na svim distribucijskim elementima te pri tome onemogučiti širenje mirisa iz sanitarnih čvorova po ostatku objekta.
 • Garderobe
  • bilo suhe ili vlažne, izvodi se obično jednostavna mehanička ventilacija, obično samo odsisna preko kanalnih ventilatora sa naponskom regulacijom a kao distributeri se koriste uobičajeno ZOV/ZOT ventili ili rešetke. Cilj balansiranja je ostvariti protoke zraka na svim distribucijskim elementima te pri tome onemogučiti širenje mirisa iz garderoba po ostatku objekta.
 • Restorani
  • Mogu biti složene i jednostavne izvedbe u ovisnosti o veličini samog restorana i kompleksnosti objekta u kojem je restoran izveden, kao npr. hoteli, bolnice i sl. Cilj balansiranja je podesiti protoke zraka ravomjerno po distributivnim elementima, pogotovo kada je rieć o dobavi zraka, pri tome onemogućiti puhanje zraka po korisnicima, uz podešenje pretlaka koji onemogućava širenje mirisa iz kuhinje u prostor restorana.
 • kuhinje
  • kuhinje mogu spadati u jednostavne sustave ali isto tako i u izuzetno kompleksne sustave u ovisnosti o veličini i složenosti same kuhinje. Veliki sustavi koji obiluju sa više raznih trošila, roštilj, el. trošila i plinska trošila, te samim time i sa više lokalnih odsisa kao napa ili eko-napa, prvi i osnovni cilj je podesiti da nape imaju, sukladno svojoj veličini odgovarajuće protoke odsisa zraka, dobavu zraka podesiti po distributivnim elementima u ovisnosti o radnim pozicijama da se ograniči puhanje po kuharima i osoblju kuhinje te kuhinja mora ostati te pri tome u podtlaku da se onemogući širenje mirisa iz kuhinje u ostale susjedne prostore. Posebnu brigu treba voditi o sigurnosti djelatnika u slučaju da se radi o plinskim trošilima, provjera ispravnosti krilne sklopke ili presostata i elektromagnetskog ventila pri dovodu plina na trošila. Pregled mora obuhvatiti sustav regulacije i automatike i izvedbu kanalnog razvoda odsisa zraka iz kuhinje koji mora biti izveden kvalitetno, u klasi propuštanja C ili D da se oenogući propuštanje ulja iz kanala po stropovima i prostorima u svrhu spriječavanja širenja mirisa i požara.
 • Skladišta
  • obično se ventilacija izvodi kao mehanička i kao odsisna ili kao tlačno-odsisna. Stupanj kompleksnosti skladišta kao i izvedbe ventilacijskog sustava izuzetno varira. Skladišta mogu biti jednostavna za skladištenje robe široke potrošnje ili složena, za skladištenje farmaceutskih proizvoda. Balansiranje obuhvaća usklađivanje rada sustava automatike i regulacije koja se bazira na regulaciji temperature i njenoj homogenosti.

Dvorane, teretane i fitness centri

  • koncertne dvorane danas imaju kompleksan sustav regulacije i HVAC sustav je izveden sa velikim klima komorama sa velikim brojem distributivnih elemenata. Svrha balansiranja je podesiti sustave da rade na projektiranim protocima zraka, te podesiti protoke zraka po distributivnim elementima sukladno projektnoj dokumentaciji a sustav regulacije osposobiti da radi ili sukladno projektu ili da bude funkcionalan sukladno svim namjenama.
 • Uredski prostori
  • zanimljivo je da uredski prostori uobičajeno imaju složene ventilacijske sustave koji ovisi o broju samih ureda te o broju djelatnika koji rade u tim uredskim prostorima. Obično je rijeć o složenim i kompleksnim HVAC sustavima, sa puno ventilacijskih grana i sa velikim brojem distributivnih elemenata kojeg je izuzetno teško izbalansirati i pri kojem je teško udovoljiti svim djelatnicima koji se ili žele na puhanje ili na termalnu neugodnost. Sustav automatike obično omogućava kontrolu nad radom svih elemenata sustava i regulacije te balansiranje obuhvaća podešavanje ukupnih protoka zraka dobave i odsisa uz parametriranje ventilatora na projektirane parametre te regulaciju temperature s namjerom da se dobije najbolja termička udobnost djelatnika
 • trgovački centri – shopping mallovi
  • kompleksni HVAC sustav sa velikim brojem ventilacijskih grana i velikim brojem distributivnih elemenata te obično sa kompleksnim sustavom regulacije te sustavom automatike gdje je neobično važno uskladiti sve parametre, komore, regulacija, automatika.
 • Čisti prostori
  • kompleksniji HVAC sustav i sustav regulacije. Podešava se ukupan protok zraka sustava, protoci po distributivnim elementima te gradijent tlaka koji može biti pozitivan ili negativan u ovisnosti o aktivnostima unutar čistih prostora. Sklad rada automatike, regulacije, točnosti elemenata monitoringa i mjerenja obuhvaća komisioniranje koje priprema sustave i prostore za kvalifikaciju i bez kojeg kvalifikaciju nije moguće izvesti.
 • Laboratorijski prostori
  • najkompleksniji GVIK/HVAC sustavi i sustav regulacije pogotovo kod upotrebe razne oprema kao digestora, LEV, zatvorenih ili poluzatvorenih ventiliranih kučišta. Podešava se ukupan protok zraka sustava, protoci po distributivnim elementima te gradijent tlaka koji može biti pozitivan ili negativan u ovisnosti o aktivnostima unutar laboratorijskih prostora. Najvažniji dio je skladnost rada automatske regulacije sa sustavom ventilacije te podešenost regulacijskih elemenata kao i naćin vođenja ventilatora ventilacijskih sustava.

 

 

 

Ispitivanju i Balansiranju HVAC sustavu se pristupa na slijedeći naćin:

 

 • pregled svih sekcija klima komora i svih elemenata u polju uz pregled osnovnih postavki sustava automatike i vođenja koji može biti baziran bilo na Siemens PXM, Klimatix, Synco, Honeywell, Sauter, Johnson, sa ili bez BMS sučelja
 • pregled otvorenosti i funkcionalnosti regulacijskih elemenata
 • volumetrijsko ispitivanje protoka zraka i internih i eksternih statičkih tlakova
 • volumetrijsko ispitivanje protoka zraka po ventilacijskim granama
 • ispitivanje distribucije zraka po dsitributivnim elementima sa proračunaom k-faktora
 • regulacija protoka zraka po ventilacijskim granama te potom po svim disitributivnim elementima u više iteracija dok se ne ostvare projektirani protoci i gradijenti tlakova