Select Page

Umjeravanje

Kao akreditirani umjerni laboratorij akreditirani od strane Slovenske Akreditacijske Agencije prema i u skladu sa normom SIST EN ISO/IEC 17025:2017 izvodimo slijedeća umjeravanja u prostorima laboratorija ili In-situ, tj. na terenu kod korisnika:

– mjerila temperature – u mjernom području -100ºC do +650ºC sa najboljom mjernom nesigurnosti od 0.06ºC, 0.10ºC, 0.15ºC i 0.5ºC, ovisno o temperaturi ili mediju u kojem se mjerilo umjerava.
– umjeravanje u uljnoj kupki i u dubokoj uljnoj kupki
– umjeravanje u uljnom umetku
– umjeravanje u suhom bloku
– umjeravanje u zračnoj – klimatskoj komori
– umjeravanje otporničkih termometara (samo u laboratoriju) sa mjernom nesigurnosti od 0.06ºC
– umjeravanje u trojnoj točki vode (samo u laboratoriju) sa mjernom nesigurnosti od 0.018ºC
– umjeravanje termičkih ili suhih blok kalibratora (samo u laboratoriju) sa mjernom nesigurnosti od 0.15ºC

– mjerila relativne vlage, točke rosišta u području 10% do 90%RH sa najboljom mjernom nesigurnosti od 1.5% i 2.2% korištenjem kao reference vanjsku ili unutarnju sondu rashlađenog ogledala ‘chilled mirror’.

– mjerila diferencijalnog tlaka – za mjerno područje -100 …+100 Pa, i -1500…+1500 Pa sa najboljom mjernom nesigurnosti od 0.6 Pa i -5000 … +5000 Pa sa najboljom mjernom nesigurnosti od 1.5 Pa, te u području od 0.15 do 20 bar-a sa mjernom nesigurnosti od 3 mbar-a.

– klimatizacijske ili termostatske komore (umjeravanje inkubatora, termostata, rashladnih komora, frižidera, ledenica, skladišta, autoklava, …) u mjernom području od -100…650ºC sa mjernom nesigurnosti od 0.1…0.4ºC i 3%RH.

– mjerila električnih velićina
Umjeravanja DMM – digitalnih multimetara i ostalih elektrićnih mjerila do klase 6.5 decimala.

– mjerila pH i konduktivnosti
Umjeravanje usporedbenom metodom koristeći kao etlone pH pufere ili otopine za mjerenje konduktivnosti ili električne simulacije.

Korisnik koji vrši umjeravanje kod akreditiranih firmi koje rade sukladno akreditiranom postupku, ima pravo na zahtjev dobiti na uvid kompletan proces umjeravanja, raw data podatke u koliko postoji mogućnost njihovog memoriranja te mjerila koje se umjeravalo uz proračun mjerene nesigurnosti te potvrdu umjeravanja i zapisnik umjeravanja.
Prednost umjeravanja kod akreditiranih ustanova je u sljedivosti etalona, razrađenim i odobrenim metodologijama te MLU – međulaboratorijskih mjerenja koje svaki akreditirani umjerni laboratorij prolazi sa laboratorijima boljih točnosti, čime se dobiva na sljedivosti svih rezultata mjerenja kao i povjerenje u njihovu točnost te u transparentnosti cijelog postupka.

Svi naši podaci o točnosti, mjernom području i mjernim nesigurnostima nalaze se na web stranicama Slovenske Akreditacijske Agencije.
https://www.slo-akreditacija.si