Select Page

Skladišta gotovih proizvoda – lijekova

 • u pravilu se izvodi višednevno kontinuirano praćenje ili mapping temperatura uz praćenje mikroklime okoline
 • broj pozicija ovisi o veličini skladišta
 • na istoj poziciji ovisno o visini skladišta postavljaju se od dva do četiri loggera da bi se ustanovila homogenost temperature po visini skladišta
 • uobičajeno je uzimanje uzoraka svakih 15 minuta
 • protokol mora sadržavati: (osim uobičajenih podataka)
  • kalibracijske certifikate korištenih mjernih uređaja izdane od ovlaštene akreditirane ustanove prema HRN ISO 17025
  • raw (sirove) podatke loggera snimljene na medij u prilogu
  • tabele svih izmjerenih podataka sa proračunom minimalnih, srednjih, maksimalnih temperature te posebno MKT – Mean Kinetic Temperature
  • dijagrame svake temperaturne sonde zasebno
  • nacrt sa svim pozicijama loggera po prostoru i sa točnim pozicijama po visini
  • opis sustava ventilacije i klimatizacije te način vođenja automatike preko koje se skladište klimatizira