Select Page

Metodologija

 

  • ovisno o prostoru koji se mappira, u pravilu se izvodi višednevno kontinuirano praćenje ili mapping temperatura uz praćenje mikroklime okoline
  • broj pozicija uglavnom ovisi o veličini prostora koji se mappira i dogovara se sa korisnikom
   • na istoj poziciji ovisno o visini ispitnog prostora, postavljaju se od dva do četiri loggera da bi se ustanovila homogenost temperature po visini ispitnog prostora
   • uobičajeno je uzimanje uzoraka svakih 10 – 15 minuta za skladišta, radne prostore, inkubatore, tople sobe i rashladne komore, s tim da te vrijednosti mogu biti i manje ali nikako veće
   • uobičajeno je uzimanje uzoraka svake minute ili i manje za frižidere ili zamrzivače koji imaju postavne vrijednosti temperatura ispod -15°C.
   • obavezno je praćenje otvaranja vrata ili simulacija otvaranja vrata u odgovarajućem trajanju da bi se ustanovilo vrijeme potrebno da klimatizacijsko postrojenje ponovo uspostavi stabilno i homogeno stanje temperatura po cijelom volumenu
 • protokol mora sadržavati: (osim uobičajenih podataka)
  • kalibracijske certifikate korištenih mjernih uređaja izdane od ovlaštene akreditirane ustanove prema HRN ISO 17025
  • raw (sirove) podatke loggera snimljene na medij u prilogu (podaci koje nije moguće mijenjati)
  • tabele svih izmjerenih podataka sa proračunom minimalnih, srednjih, maksimalnih temperatura te posebno MKT – Mean Kinetic Temperature
  • dijagrame svake temperaturne sonde zasebno
  • podatke o vanjskim uvjetima – temperatura i relativna vlaga te dijagrame tih uvjeta
  • nacrt sa svim pozicijama loggera u prostoru koji se mapira i sa točnim pozicijama po visini svakog loggera jednoznačno određenog
  • pozicije COLD i HOT spot, tj. najtoplije i najhaldnije zone unutar prostora koji se mapira sa obrazloženjem
  • opis sustava ventilacije i klimatizacije te način vođenja automatike preko kojeh se skladište klimatizira
  • preporuka je korštenje FDA CFR21 Part 11 softvera