Select Page

Kvalifikacija Mikrobiološkog Zaštitnog Kabineta ili Ispitivanje MSC-a (BSC-a)

 

  • Priprema i izrada kvalifikacijske dokumentacije uz provođenje kvalifikacije korak po korak u skladu sa normama HRN EN 12469 te ISO 14644 Dio 1 i 3
    • Kvalifikacija prema GMP-u
    • Kvalifikacija prema ISO-u
    • Kvalifikacija prema GLP-u