Select Page

Ispitni/Kvalifikacijski testovi

 

 • Ispitivanje brzina i uniformnosti strujanja zraka [downflow]
 • Ispitivanje čeonih brzina usisa zraka [inflow]
 • Test integriteta HEPA filtera tzv. DOP In-situ ili DOP volumetrijski test
  • DOP In-situ test filtera za zaštitu uzoraka i za zaštitu operatera i okoline
 • Brojanje lebdećih čestica – klasifikacija kabineta
 • Vizualizacija strujanja zraka
  • vizualno dokazivanje uniformnosti strujanja zraka
  • vizualna dokazivanje pravilnog funkcioniranja usisa zraka u kabinet (zaštita operatera)
  • vizualno dokazivanje ne postojanja povrata zraka iz kabineta (prema operateru)
 • KI-discus test – određivanje faktora zaštite operatera
  • Jedini test kojim se može dokazati ZAŠTITNA funkcija kabineta u pogledu operatera koji radi sa njime i kojim se dokazuje koliko je operater zaštićen pri radu sa opasnim biološkim ili drugim supstancama [ni ti jedan drugi test ne može dokazati tu funkciju kabineta]
  • (koristi se pri upotrebi opasnih bioloških ili drugih supstanci kao npr. TBC, virusi, citostatici, cijanidi, da bi se vidjela izloženost, rizik tj. stupanj sigurnosti operatera pri radu sa MSC-om)