Select Page

Dezinfekcija, dekontaminacija i neutralizacija MSC-a

 

  • koristi se prije zamjene HEPA filtera na MSC-u, u slučaju da se unutar kabineta radilo sa izrazito opasnim biološkim agensima kao npr. tuberkuloza, citostatici, cijanidi, virusi, priomi, patogeni agensi i sl.  Ovaj postupak garantira sterilizaciju radnih površina, ventilatora, plenuma, HEPA filtera, i ostalih instalacija unutar MSC-a te time spriječava kontaminaciju prostora, djelatnika i razne druge opreme tijekom zamijene apsolutnih filtera. Svaki oblik dekontaminacije se mora izvoditi sukladno normi EN 12469, te stručno i izuzetno pažljivo jer može ugroziti sigurnost okoline i zdravlje i sigurnost kako osoba koje rade na time radim mjestima tako i osoba koja provodi dekontaminaciju.
    • dekontaminacija MSC-a – koristeći formaldehid
    • dekontaminacija MSC-a – koristeći vodik peroksid