Select Page

Sterilizatori (parni, suhi)

 

  • Kvalifikacija i ispitivanje parnih i suhih sterilizatora
    • Priprema i izrada kvalifikacijske / ispitne dokumentacije uz provođenje kvalifikacije korak po korak
    • Kalibracija temperaturnih sondi preko kojih se vodi i upravlja sterilizator
    • Ispitivanje tj. temperaturni mapping da bi se dokazala homogenost temperatura unutar sterilizatora i točnost glavnih sondi preko kojih se održava temperatura unutar sterilizatora
    • Provođenje kompletnog ciklusa procesa sterilizacije