Select Page

Kvalifikacija Laminar Kabineta/Kabina ili Ispitivanje LFC-a

 

  • Priprema i izrada kvalifikacijske dokumentacije uz provođenje kvalifikacije korak po korak
    • Kvalifikacija prema GMP-u
    • Kvalifikacija prema ISO-u
    • Kvalifikacija prema GLP-u