Select Page

OQ – Kvalifikacija Operacija

 

  • Priprema i izrada kvalifikacijske dokumentacije uz provođenje kvalifikacije operacija korak po korak
  • Farmaceutska industrija [kritični proces u farmaceutici]
  • Prehrambena industrija [u skladu sa HACCP]
    • Ispitivanje sadržaja vlage u komprimiranom zraku, dušiku – određivanje točke rosišta
    • Ispitivanje sadržaja ulja u komprimiranom zraku
    • Ispitivanje broja čestica u komprimiranom zraku, dušiku