Select Page

IQ – Kvalifikacija Instalacija (kod nove instalacije)

 

  • Priprema i izrada kvalifikacijske dokumentacije uz provođenje kvalifikacije instalacija korak po korak
    • Priprema svih certifikata instalacija i instalirane opreme
    • Priprema svih kalibracijskih certifikata mjerne opreme kritičnih procesa
    • Priprema ovlaštenja varioca i firme za izvođenje zahtjevnih procesa