Select Page

LEV-ovi (Local Exhaust Ventilation ‘Lokalna odsisna ventilacija’)

 

 • Kvalifikacija ili ispitivanje LEV-ova
  • Priprema i izrada kvalifikacijske/ispitne dokumentacije uz provođenje kvalifikacije korak po korak
 • Ispitni/kvalifikacijski testovi
  • Ispitivanje čeonih brzina usisa zraka u LEV
  • Volumetrijsko ispitivanje protoka usisa zraka
  • Ispitivanje statusa/gradijent tlaka LEV-a u odnosu na prostor u kojem se nalazi
  • Vizualizacija strujanja zraka
   • vizualno dokazivanje pravilnog funkcioniranja LEV-a
 • standarde, pravilnike, smjernice i objašnjena potraži na VAT – Hrvatska udruga za čiste prostore