Select Page

Digestori

 

 • Kvalifikacija ili ispitivanje digestora
  • Priprema i izrada kvalifikacijske/ispitne dokumentacije uz provođenje kvalifikacije korak po korak
   • Kvalifikacija prema GLP-u i normi HRN EN 14175-4
 • Ispitni/Kvalifikacijski testovi
  • Ispitivanje čeonih brzina i homogenosti usisa zraka u digestor [inflow]
  • Ispitivanje protoka odsisa zraka digestora
  • Kontaminacijski test digestora
   • Containement test (upotreba SF6 plina)
   • KI discus test (upotreba kalij-jodida)
   • DOP Check test (upotreba aerosola na bazi ultra lakog parafinskog ulja)
  • Brojanje lebdećih čestica – klasifikacija kabineta / kabine
  • Vizualizacija strujanja zraka
   • vizualno dokazivanje čeonih brzina usisa zraka
   • vizualno dokazivanje ne postojanja povrata zraka iz digestora prema operateru i okolini
  • Ispitivanje signala alarma
  • Ispitivanje nivoa buke digestora
 • Podešavanje kontrolera digestora, nuliranje i umjeravanje te podešavanje svih parametara uključujući alarmne granice
 • Izrada SOP-a (Standardization Organisation Protocol)
 • standarde, pravilnike, smjernice i objašnjena potraži na VAT – Hrvatska udruga za čiste prostore