Select Page

Validacija komprimiranog zraka

Izvodi se u skladu sa normom HRN ISO 8573.

 • Farmaceutska industrija [kritični proces u farmaceutici]
 • Prehrambena industrija [u skladu sa HACCP]
  • Ispitivanje sadržaja vlage u komprimiranom zraku – određivanje točke rosišta
  • Ispitivanje sadržaja ulja u komprimiranom zraku
  • Ispitivanje broja čestica u komprimiranom zraku
  • Mikrobiološko uzorkovanje zraka
  • Ispitivanje raznih plinova unutar komprimiranog zraka (ugljični monoksid, ugljični dioksid, kisik, dušik, …)