Select Page

OQ – Kvalifikacija Operacija

 

 • Priprema i izrada kvalifikacijske dokumentacije uz provođenje kvalifikacije operacija korak po korak.
  • Provedba i dokumentiranje kalibracije kritičnih mjernih instrumenata i definiranje intervala kalibracije
  • Priprema SOP-ova
  • Ispitivanje protoka dobave i odsisa zraka uz proračun broja izmjena zraka
  • Ispitivanje razlike i statusa tlaka čistih prostora
  • Test integriteta HEPA filtera tzv. DOP In-situ ili DOP volumetrijski test
  • Brojanje lebdećih čestica – klasifikacija čistih prostora
  • Vizualizacija strujanja zraka
   • za sterilnu proizvodnju vizualizacija se izvodi koristeći hladni vodenu paru koja ne generira čestice te time na kontaminira prostor/kabinet/izolator
   • za ne sterilnu proizvodnju vizualizacija se može izvoditi dimnim cijevčicama, hladnim ili termičkim generatorom ili drugim dimnim seredstvima dopuštenim od strane korisnika
 • Vrijeme oporavka
  • Room recovery time test
  • Room recovery rate test
 • Ispitivanje unakrsne kontaminacije između prostora
 • Ispitivanje temperatura i relativne vlage zraka
  • u jednoj točki
  • u više točaka uz kontinuirani mapping temperature/rel.vlage koristeći veći broj data loggera
 • Ispitivanje nivoa buke*
 • Ispitivanje rasvjete*