Select Page

OAQ – Outdoor Air Quality

 

 • Metodologije
  • ispitivanje i/ili mapping temperatura suhog termometra
  • ispitivanje i/ili mapping relativne vlage zraka
  • ispitivanje brzine vjetra – brzine kretanja zraka po lokaciji
  • ispitivanje koncentracija prašina u zraku uz prikaz veličine čestica izmjerene prašine PM1, PM 2.5, PM 5 i PM 10
  • ispitivanje VOC-a u zraku (Volatile Organic Compounds)
  • ispitivanje alergena u zraku
  • ispitivanje nivoa buke