Select Page

O nama

Dressing for room clasification GMP class BFirma sa središtem u Zagrebu, osnovana je 1997. godine, osnivač firme je Mirko Vorkapić, i firma se od tada specijalizirala u području ispitivanja i balansiranja ventilacijskih sustava te ispitivanja kvalitete zraka u radnim prostorima kao i ispitivanjima buke. Od 2003. godine firmu vodi Vladimir Vorkapić te se proširilo područje djelatnosti firme te smo dobili ovlaštenja za obavljanje poslova vezanih uz zaštitu na radu te ispitivanja elektro instalacija s voditeljem Marijanom Cesarecom. Isto tako započelo se bavljenjem validacijom čistih i ugroženih prostora, validacijom komprimiranog zraka te validacijom laminar kabineta, mikrobioloških zaštitnih kabineta, digestora, inkubatora te mappinga temperatura i relativne vlage skladišta, rashladnih komora, inkubatora, frižidera, …, uz mappiranje još nekih parametara kao CO, CO2 i diferencijalni tlak. Od 2014. godine firma kreće u akreditaciju kao umjerni laboratorij po normi HRN EN ISO/IEC 17025, te širi dodatno djelatnost na umjeravanje temperature, relativne vlage, tlaka i klimatizacijskih komora. Od 2017. godine firme kreće u akreditaciju kao ispitni laboratorij po normi HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanje ventilacijskih sustava tj. brzina strujanja zraka, protoka zraka, temperature i relativne vlage zraka te diferencijalnog tlaka.

Danas smo firma koja se bavi pružanjem usluga iz područja validacije čistih i ugroženih prostora te laboratorijske opreme (Mikrobiološki Zaštitni Kabineti, Digestori, Autoklavi, Inkubatori, Termostati, Ledenice), mappinga temperature, relativne vlage, tlaka, CO i CO2 (unutar skladišta, rashladnih komora, inkubatora, frižidera), umjeravanjem, zaštitom na radu, ispitivanjima elektro instalacija te ispitivanjima buke u radnoj okolini, te posjedujemo odgovarajuća domaća i EU ovlaštenja za obavljanje tih djelatnosti te smo od Srpnja 2015. godine akreditirani od strane HAA prema HRN EN ISO/IEC 17025 kao umjerni laboratorij te smo od Ožujka 2018. godine akreditirani od strane HAA prema HRN EN ISO/IEC 17025  kao ispitni laboratorij. Isto tako pripremamo i sve vrste dokumentacije vezane uz GMP kao URS, DQ, SAT, FAT, IQ, OQ, PQ, RA, te razne SOP-ove za čiste prostore u farmaciji i za razne laboratorije i laboratorijske uređaje.

Posebno smo unutar svih djelatnosti specijalizirani i stručno opremljeni najboljom opremom koja se može naći na tržištu u pogledu ispitivanja i balansiranja HVAC/GVIK sustava tj. ispitivanja i reguliranja distribucije zraka bilo u čistim i ugroženim prostorima, bilo u laboratorijskim prostorima (kemijski, biološki, mikrobiološki)  bilo u uredskim ili radnim prostorima kao i kontrole kvalitete zraka bilo zraka okoline bilo zraka u radnim ili čistim i kontroliranim prostorima bilo ako je u pitanju komprimirani zrak.

Isto tako možemo kao ovlašteni inženjeri strojarstva pružiti stručnu uslugu ili savjet pri projektiranju ili kao revident (DQ) strojarskog projekta kako jednostavnih tako i vrlo složenih ventilacijskih sustava i sustava automatske regulacije kod laboratorijskih i čistih prostora kao i kod bolničkih prostorija posebne važnosti kao što su OP dvorane, JIL, buđenje, pri čemu vodimo računa kako o stručnosti, jednostavnosti i na kraju održavanja takvih sustava.

Obavljamo i sva potrebna ispitivanja i atestiranja te izdavanja atesta kod „Minimalnih tehničkih uvjeta“ tj. MTU, potrebnih za dobivanje dozvola za rad, uporabnih dozvola i sl.