Select Page

Najam opreme

U najam opreme definira se oprema za ispitivanje i balansiranje GVIK / HVAC sustava te za izvođenje validacija i kvalifikacija čistih prostora, te opreme za kontinuirano praćenje temprature i relativne vlage. U vezi najma opreme, potrebno se javiti za upit našoj tajnici gđi Marini Škrinjar na e-mail: info@ekoventinfo.hr, ili voditelju laboratorija i direktoru g. Vladimir Vorkapić, na e-mail: vladimir@ekoventinfo.hr,  te sa njima dogovoriti dnevno/tjedno/mjesečno zaduživanje opreme sa našeg popisa koji će Vam biti dostupan sa svim intervalima servisiranja i umjeravanja te opreme.

Oprema koja služi za umjeravanje, te etaloni nisu dostupni za najam kao ni oprema koja se koristi unutar našeg akreditiranog ispitnog laboratorija sukladno pravilima akreditacijske agencije te HRN EN ISO/IEC 17025 norme.