Select Page

Ispitni/Kvalifikacijski testovi

 

 • Ispitivanje brzina i uniformnosti strujanja zraka [downflow]
 • Test integriteta HEPA filtera tzv. DOP In-situ ili DOP volumetrijski test
  • DOP In-situ test HEPA filtera
 • Brojanje lebdećih čestica – klasifikacija kabineta / kabine
 • Vizualizacija strujanja zraka
  • vizualno dokazivanje uniformnosti strujanja zraka
  • vizualna dokazivanje pravilnog funkcioniranja usisa zraka u kabinet/kabinu
  • vizualno dokazivanje ne postojanja turbulencija na mjestu rada za uzorkom